Vandmålere

Betjeningsvejledning
Nedenforbeskrives hvad de forskellige udtryk på Optuna W indebærer. Displayet i midten viser de data som måleren kan måle.

For at få vist de data, måleren kan læse, skal der defineres funktioner, som i den daglige betjening viser forskellige oplysninger om anlægget (f.eks. gennemstrømningshastighed, vandmængde, dato, skæringsdag for aflæsning og vandtemperatur). Data ses ved at trykke på tasten.