Borings analyser

De nyeste boringsprøver 

Boringsprøve 15. marts 2022

Boringsprøve 15. februar 2022

Boringsprøve 20. december 2021

Boringsprøve 1. februar 2021

Boringsprøve 1. februar 2021

Boringsprøve 30. oktober 2020

Boringsprøve 24. april 2020

Boringsprøve  17. juli 2019

Boringsprøve 1 9.oktober 2018

Boringsprøve 2 9.oktober 2018

Boringsprøver 23. januar 2018

Boringsprøver 22. januar 2016 

Boringsprøver 6. januar 2014