Bestyrelsen

Palle Grimstrup, formand
Mørkhusvej 5F, 4640 Faxe
Mobil: 20219073
formand@sts-vandvaerk.dk

Steen Kirkeby Pedersen, kasser og vandværksbestyrer
Nordhøjvej  15, 4640 Faxe
Tlf.: 5650 8648 / mobil: 4013 8648
vandvaerkbestyrre@sts-vandvaerk.dk

Zezza Maria Neergaard, sekretær
Henrik Hultberg, bestyrelsesmedlem
Christian Jacobsen, bestyrelsesmedlem