Velkommen

Store Torøje-Smerup vandværk er et lille vandværk med ca. 220 husstande tilkoblet. Bestyrelsen består af frivillige, som gør et stort arbejde for at vandværket kører som det skal. Bla. får STS-vandværk foretaget ekstra vandprøver ud over de lovpligtige prøver, for at sikre vores drikkevand bedst muligt.

GENERALFORSAMLING AFLYST!

Der bliver altid holdt generalforsamling i Thorsborg Forsamlingshus sidste onsdag i marts!
Hold øje med annoncen i Haslev-Faxe Posten & Stevnsbladet…


Husk at dækslet på målerbrønden skal være synligt og frit!

Mvh. Bestyrelsen


HUSK st tjekke din vandmålers forbrug hver måned, så du kan opdage vandspild i tide!
– vandspild er nemlig forbrugerens eget ansvar!