Velkommen

Store Torøje-Smerup vandværk er et lille vandværk med ca. 220 husstande tilkoblet. Bestyrelsen består af frivillige, som gør et stort arbejde for at vandværket kører som det skal. Bla. får STS-vandværk foretaget ekstra vandprøver ud over de lovpligtige prøver, for at sikre vores drikkevand bedst muligt.

Generalforsamling den 20. Marts kl 19.00 i Thorsborg Forsamlingshus

Indvindingstilladelse til St. Torøje-Smerup Vandværk, efter tilslutning af ny boring kan ses her.

Husk at dækslet på målerbrønden skal være synligt og frit!

Den nye sammenlægnings kontrakt kan ses her.

Mvh. Bestyrelsen


HUSK st tjekke din vandmålers forbrug hver måned, så du kan opdage vandspild i tide! – vandspild er nemlig forbrugerens eget ansvar!

Tjek dit vandforbrug med “geo” – se mere her!