Velkommen

Store Torøje-Smerup vandværk er et lille vandværk med ca. 220 husstande tilkoblet. Bestyrelsen består af frivillige, som gør et stort arbejde for at vandværket kører som det skal. Bla. får STS-vandværk foretaget ekstra vandprøver ud over de lovpligtige prøver, for at sikre vores drikkevand bedst muligt.

Der bliver altid holdt generalforsamling i Thorsborg Forsamlingshus sidste onsdag i marts!
Hold øje med annoncen i Faxe Bugten…


Store Torøje-Smerup vandværk skal skifte vandmålere!
I perioden fra den 11/6 til den 7/9 2018 vil der blive udskiftet vandmåler.
Husk at dækslet på målerbrønden skal være synligt og frit!

Mvh. Bestyrelsen


HUSK st tjekke din vandmålers forbrug hver måned, så du kan opdage vandspild i tide!
– vandspild er nemlig forbrugerens eget ansvar!